thomas more – turnhout

hogeschool turnhout, campus blairon

categorieën
scholen

bouwheer
Thomas More Kempen vzw
Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel
voor de campus te Turnhout

bouwplaats
Site Blairon, Lokerenstraat, 2400 Turnhout

bouwprogramma
Bouw van een campus voor hoger onderwijs voor de Katholieke Hogeschool Kempen voor departementen handelswetenschappen en bedrijfskunde, lerarenopleiding (incl. lichamelijke opvoeding), gezondheidszorg.
De nieuwbouw behelst volgende clusters met voornamelijk dezelfde types lokalen:
– leslokalen
– agora en cafetaria
– studielandschap
– administratieve lokalen
– archiefruimte
– sportlokalen in kelderniveau
– technische lokalen op kelderniveau

omvang
Uitvoeringsprijs: 14.000.000 euro excl. btw
Oppervlakte: 15.000 m2

uitvoering
Voorlopige oplevering begin juli 2010

VOLG DE WERKZAAMHEDEN OP DE VOET VIA http://khkturnhout.blogspot.com !