woning n – lier

restauratie van de voormalige kapel en omvormen tot woning

categorieën
restauratie
woningbouw

bouwplaats
Binnenstad Lier

bouwprogramma
Restauratie van de voormalige kapel van het oude klooster der Engelse Theresianen, omvormen tot woning.
Op basis van een bouwhistorisch onderzoek, conservatie, restauratie en herstel van:
– daktimmer, daken, goten
– binnen- en buitenschrijnwerk
– bestrijding vocht, ongedierte en zwammen
– het stucwerk en de zwartschildering (altaarachtergrond)
– gevels
– vloeren
Verbouwen tot:
– woning waarbij de noodzakelijke ingrepen of aanvullingen respectvol gebeuren

publicaties
Renovatiegids “Ik ga bouwen”, speciale editie nr. 10, juni 2008
– p. 30: “Gezellig onder de toren”