project pidpa – lier

ontwikkeling binnengebied, nieuwbouw van 32 appartementen met ondergrondse parkeergarage

categorieën
woningbouw

bouwheer
Hooyberghs nv
Hoge Mauw, 2370 Arendonk

bouwplaats
Eeuwfeestlaan, Lier

bouwprogramma
Het realiseren van 32 woongelegenheden in een binnengebied rond de watertoren.
De nieuwe bouwvolumes worden ingeplant met respect voor de bestaande omgeving, rekeninghoudend met de orientatie. Een eerste bouwvolume zorgt voor de afwerking van de Eeuwfeestlaan, waarbij voldoende ruimte wordt gecreëerd voor een inrit naar het binnengebied. In het binnengebied worden zowel appartementen als grondgebonden eengezinswoningen gebouwd. Parkeerplaatsen voor eigenaars worden ondergronds voorzien. Het bouwvolume met de inrit van de garage is uitgebreid met een fietsenstalling. Groenvoorziening en aanleg van wegen maakt deel uit van de opdracht.

omvang
Oppervlakte terrein: 4.280 m2
Oppervlakte bebouwing: 1.724 m2
Oppervlakte bewoning: 3.829 m2 incl ondergrondse garage

uitvoering
Oplevering oktober 2012