tuinkamer – viersel

categorieën
woning

bouwplaats
Straateinde, 2240 Viersel

bouwprogramma
De woning diende beter geïsoleerd. Dit was meteen een uitdaging om (overdekte) terrassen te incorporeren in het geheel.

uitvoering
2014